از هر دو جهان آزادم / پیمایش فرحزاد تا امامزاده داوود

از هر دو جهان آزادم / پیمایش فرحزاد تا امامزاده داوود

03 بهمن 1393 | دسته: سفرنامه | نویسنده: کیقباد بهدین | بازدید:97

صبح بود ولی تاریک. از راه خیابان آبشار به سختی به میدان فرحزاد رسیدم. دوستان آمده بودند و چهار نفر دیگر هم به زودی به ما پیوستند. راه افتادیم و در کوچه های تنگ و قدیمی فرحزاد رفتیم...

بیشتر بخوانید

اخبار کوهستان