با توجه به تغییرات تازه سایت و نمایش صحیح آن، کلیدها Ctrl + F5 بروی کیبوردتان را به صورت همزمان فشار دهید.