عزیمت تیم تلاش زمستانی ایرانیان به «نانگاپاربات»

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تیم تلاش زمستانی ایرانیان به «نانگاپاربات» متشکل از «محمود هاشمی»، «رضا بهادرانی» و «ایرج معانی» سه کوه‌نورد خوب کشورمان یکم بهمن ماه ساعت 22:10 عازم پاکستان شدند تا برنامه‌ی «تلاش صعود زمستانی به قله نانگاپاربات» را رسماً آغاز کنند.

- صعودها و تلاش های «رضا بهادرانی» 36 ساله اهل«کرمانشاه»: بر روی  5 قله هشت هزار متری + یک قله هفت هزار متری
- صعودها و تلاش‌های «محمود هاشمی» 29 ساله اهل«تهران»: بر روی 6 قله هشت هزار متری + 2 قله هفت هزارمتری
- صعودها و تلاش های «ایرج معانی» 29 ساله اهل«اردبیل»: بر روی 6 قله هشت هزار متری + 2 قله هفت هزار متری

 

برای این کوهنوردان ایران آروزی موفقیت میکنیم.

 

پوستر تیم تلاش زمستانی ایرانیان به «نانگاپاربات»

پوستر تیم تلاش زمستانی ایرانیان به «نانگاپاربات»

نوشتن دیدگاه