میزان حق الزحمه اعضاء ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

میزان حق الزحمه اعضاء ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستانهیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شمیرانات اعلام نمود ضمن تشکر از همکاریهای بیدریغ اعضاء گروه ها و باشگاه های کوهنوردی استان تهران که در طرح "ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان" در سال 92-93 شرکت نموده میزان حق الزحمه اختصاص یافته به اعضاء شرکت کننده در این طرح به شرح ذیل می باشد:

ایستگاه های قله توچال و جانپناه داودی: به ازاء هر روز 50.000 تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین ایستگاه های پلنگ چال، گردنه شیرپلا، گردنه کلکچال: به ازاء هر روز استقرار 40.000 تومان.

ایستگاه های دارآباد، داودی و افجه: به ازاء هر روز استقرار نفرات 30.000 تومان در نظر گرفته شده است.

این میزان حق الزحمه در حال حاضر علی الحساب پرداختی بوده و به محض دریافت مبلغ کل قرار داد و پس از کسر مالیات بر قراردادها، مبلغ پرداختی به اداره بیمه تامین اجتماعی شمیرانات، بیمه مسئولیت و حوادث و سایر کسورات الباقی حق الزحمه ها پرداخت خواهد شد.

این اطلاعیه جهت اطلاع کلیه عزیزان داوطلب و شرکت کننده در طرح فوق و گروه ها و باشگاه های کوهنوردی مربوطه می باشد.

حق الزحمه ها براساس گزارش های رسمی ارائه شده از طرف گروه ها و باشگاه های کوهنوردی به هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شمیرانات می باشد و اعضاء محترم شرکت کننده در طرح فوق در صورت هرگونه مغایرت و یا نظر دیگری خواهشمند است مورد اختلاف را با ارائه گزارشات مکتوب به هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شمیرانات ارائه نمایند تا در اولین فرصت مورد بررسی قرار گیرد.

 

منبع :هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شمیرانات | کوه نامه

نوشتن دیدگاه