فیلم کوتاه ریشه های: آشیما و اوبه

آشیما شیراایشی (Ashima Shiraishi)این دختر نه ساله؛ طوفای در دنیای بولدرینگ به راه انداخته است، او آمریکایی تحت مربی پرشور خود، اوبه کاریون(Obe Carrion)، با شرکت در مسابقات سنگنوردی داخل سالن به قهرمانی در رده سنی خود دست ...