تبلیغات

برنامه ماهانه سال 94

بهمن و اسفند ماه

 تاریخ
برنامه
درجه سختی 
سرپرست برنامه

22-23 بهمن

پیمایش غار اشکفت تا پیربانو

کویر نوردی و کوهپیمایی سنگین

افشین نمیرانیان

 

30 بهمن

آبشار سنگان

کوهپیمایی نیمه سنگین و گل گشت

مهرداد دهموبد

14 اسفند

آدریان تا شاه ورهرام ایزد

پیاده روی

شیرین خوبچهر

 21 اسفند

پناهگاه پلنگ چال

کوهنوردی نیمه سنگین

شیرین زندیان

 

آمار

Please publish modules in offcanvas position.